Bližnja reka Temenica z omrežjem odvodnikov je idealen habitat bobra, ki se je tu naselil po letu 2000. Prisotnih je več družin, glinokopih pa so zaenkrat zabeleženi kot njegovo občasno prehranjevališče.

Bober (Castor fiebr). Foto Matjaž Celič.