Zaloška kotlina je del večje Novomeške pokrajine na prehodu iz Dinarskokraških pokrajin v Obpanonske pokrajine Slovenije. To je obsežen, uravnan kraški ravnik, ki ga prekrivajo ilovnate naplavine. Zaloška kotlina se razprostira vzhodno od Straže in Vavte vasi. Razteza se v obliki trikotnika med slikovitim Straškim hribom na severu in zahodu, reko Krko na jugu in reko Temenico na vzhodu do Prečne in Srebrnič. Povprečne nadmorske višine so med 160 in 200 m. Poseljen je predvsem rob kotline in obrežje Krke. Podnebje je zmerno celinsko, poletja so vroča, zime pa hladne. Pogost pojav je tudi temperaturni obrat ali inverzija.

Območje Zaloške kotline je intenzivno kmetijsko obdelano (obsežna polja in travniki). Številni gozdovi so bili posekani in spremenjeni v njivske površine. Velik del Zaloške kotline pa obsega tudi območje letališke steze športnega letališča v Prečni.

Zemljevid Zaloške kotline

(vir: Geopedia, http://www.geopedia.si/#T105_x507192_y72776_s14_b4, 2. 12. 2020).

Zaloška kotlina, v ozadju Straški hrib s Srobotnikom (foto: Metka Starešinič, 2011).

Biotopi na ortofoto posnetku.(vir: Geopedia, http://www.geopedia.si/#T105_x508887_y72190_s17_b2, 2. 12. 2020).

Viri in literatura:

Slovenija – pokrajine in ljudje, Mladinska knjiga, 1997, str. 520- 525.

Geopedia, http://www.geopedia.si/#T105_x507192_y72776_s14_b4, http://www.geopedia.si/#T105_x508887_y72190_s17_b2, citirano 2. 12. 2020.

Fotografije: lasten vir Metka Starešinič, 2011