V biotopu evidentiranih je preko 20 vrst. Razvoj ličink poteka v vodi, pri raznokrilih tudi do pet let, pri čemer se tudi do dvajsetkrat levijo. Hranijo se z vodnimi nevretenčarji, odrasle pa z mušicami in komarji.

Zelenomodra deva (Aeshna cyanea). Foto Dušan Klenovšek