Po Ramsarski konvenciji so mokrišča vsa omočena območja na prehodu med kopnimi in vodnimi ekosistemi. Združujejo značilnosti vodnih in kopenskih ekosistemov, ki so med seboj povezani in se pogosto prepletajo. To jim daje bogastvo, dinamičnost in pestrost življenjskih oblik. Mokrišče je torej skupno ime za jezera in reke, podzemna vodna telesa, močvirja, nizka in visoka barja (šotišča), močvirne travnike, oaze, estuarje, delte rek, poplavne ravnice, mangrove in ostala morska obala, koralne grebene, pa tudi za pol naravne ekosisteme, ki so jih ustvarili ljudje – riževa polja, ribniki, soline in podobno.