Močvirka skladnica (Emys orbicularis) je edina sladkovodna želva. Ena številčnejših populacij v Sloveniji je ob Krki je v Zaloški kotlini, ključen habitat pa je omrežje glinokopnih jezerc v Zalogu.

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) Foto Melita Vamberger