Slovensko ime: Navadni trst

Latinsko ime: Phragmites australis

Značilnosti

Listi imajo dolgo nožnico. Klaski so 3 do 7-cvetni, v velikem latu. Je trajnica, ki zraste iz meter globoke vode. Značilna je sočasna prisotnost odmrlega in rastočega trsta.

Zanimivost

Potrebuje vedno vlažna tla. Trstičevje, kot pravimo sestoju trsta, je pomemben habitat (življenjski prostor) mnogih vrst ptic, žuželk, dvoživk in drugih organizmov. Najbolj ga ogrožata regulacija bregov vodnih teles in onesnaženje vode. Vrsta ni ogrožena.

Avtorica slike: Jana Mežič

Viri:

http://www.botanicni-vrt.si/component/rastline/phragmites-australis (25.10.2020) https://www.lifehabitats.com/sl/temenica/rastline/rastlina/224/navadni-trst.html (25.10.2020)