Novice

Otvoritev učne poti glinokopi Zalog

Vabilo

Na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog, ki so del območja Natura 2000 Temenica, se raztezajo sekundarni biotopi. Območje obsega večji del ohranjenih glinokopnih jezerc - sekundarnih vodnih biotopov, ki so nastali na tem območju med leti 1980 in 2000. Ti imajo velik pomen kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Vljudno vabljeni na otvoritev Učne poti glinokopi Zalog v sklopu projekta »Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti«, sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,

ki bo v sredo, 6. oktobra 2021, v Športnem parku Breza.