Slovensko ime: Plavajoči dristavec

Latinsko ime:  (Potamogeton natans)

Avtorica slike: Jana Mežič

Značilnosti

Plavajoči dristavec je vodna vrsta (trajnica) s plazečo koreniko. Ima plavajoče in potopljene liste.

Listi

Plavajoči listi Imajo obliko elipse, potopljeni pa so suličasti. Ker listi plavajo, so listne reže na spodnji potopljeni strani lista neuporabne. Plavajoči listi imajo zato reže v zgornji povrhnjici.

Listi so zelo gibki, da lažje kljubujejo vodnemu toku in mehanskim poškodbam. Povečano razmerje med površino in prostornino listov, rastlini omogoča boljšo izmenjavo plinov in sprejemanje svetlobe. Povrhnjica (kutikula) plavajočih listov je prevlečena z oljnato prevleko, ki odbija vodo, tako da se list ne razmoči in potone. Zaradi vodnega okolja, ki povsem obdaja potopljeno rastlino in tanke kutikule, ima sprejem vode z raztopljenimi mineralnimi snovmi skozi liste majhen pomen. Večina sprejema poteka, tako kot pri kopenskih rastlinah, prek korenin. Take rastline nimajo transpiracije, ki bi ksilemski tok vodile po rastlini. Namesto listnih rež imajo za opravljanje potopljeni listi posebne strukture, imenovane hidatode. Hidatoda  je izločalna struktura, pogosto na robu lista, ki skozi odprtino v povrhnjici izloča vodo.

Cvetovi

Cvetovi so združeni v klasasta socvetja, ki se dvigajo nad vodo. Na gladini listi tvorijo goste sestoje, ki vodo zasenčijo, da se le ta ne pregreje. Ker svetloba ne seže globlje, je deloma preprečena razrast alg.

Zanimivosti o plavajočem dristavcu

V preteklosti so kmetje zbirali odebeljene, s škrobom bogate korenike in jih uporabljali za hranjenje prašičev. Je indikator razmer v okolju

Viri in literatura

Dermastia, M.: Pogled v rastline, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana 2007.

Spohn M.: Katera cvetlica je to?, Narava, 2008

Heywood, V. H. et al.: Cvetnice, kritosemenke sveta, DZS, Ljubljana, 1995.

Trček, S.: Makrofiti reke Ljubljanice, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pef,, 2013.

https://issuu.com/pipinovaknjiga/docs/botanika-listanje-izbrane_strani-lr/28 (29. 11. 2020)

Kus Veenvliet, J: Ključ za prepoznavanje reguliranih vodnih rastlin, 2. izdaja, Zavod Symbiosis, 2017