Ribe so v območje biotopov prišle po naravni poti, nekaj pa jih je bilo vloženih ob urejanju komercialnega ribnika. V večjem številu so prisotni krapi, amurji, linji in ščuke.

Navadni krap (Cyprinus carpio). Foto Marko Pršina