Samci spomladi pridejo v vodo že pred samicami in jih z oglašanjem privabijo. Te so v vodi dokler ne odložijo mresta, potem se preselijo na mokrotne travnike in gozd.

Rosnica (Rana dalmatina). Foto Ali Šalamun