Sklednica je v vodi aktivna zjutraj in zvečer, čez dan se rada greje na izpostavljenih mestih. Zimo preživi zakopana v blatu. Prehranjuje se v glavnem z vodnimi živalmi. Je plaha, hitro se skrije. Parijo se spomladi. Samice v mehko podlago izkopljejo gnezdo, kamor odložijo 3-12 jajc. Po 2 do 3 mesecih se izležejo mlade želve z oklepom velikim največ 2 cm, ki so takoj samostojne.

Močvirska sklednica (Emys orbicularis). Foto Melita Vamberger