V biotope je bilo odvrženih več akvarijskih želv rdečevratk in rumenovratk, ki se tudi razmnožujejo. Prišleki so manj plašni in izpodrivajo domorodno želvo. Potreben je njihov odlov.

Rdečevratka (Trachemys scripta elegans). Foto Jana Laganis